جمعه 22 دی 1402
گروه اول
قطر
لبنان
3
0
شنبه 23 دی 1402
گروه دوم
استرالیا
هند
2
0
شنبه 23 دی 1402
گروه اول
چین
تاجیکستان
0
0
شنبه 23 دی 1402
گروه دوم
سوریه
ازبکستان
0
0
یکشنبه 24 دی 1402
گروه سوم
ژاپن
ویتنام
4
2
یکشنبه 24 دی 1402
گروه سوم
هنگ کنگ
امارات
1
3
یکشنبه 24 دی 1402
گروه سوم
ایران
فلسطین
4
1
دوشنبه 25 دی 1402
گروه پنجم
بحرین
کره جنوبی
1
3
دوشنبه 25 دی 1402
گروه جهارم
عراق
اندونزی
3
1
دوشنبه 25 دی 1402
گروه پنجم
اردن
مالزی
4
0
سه شنبه 26 دی 1402
گروه ششم
قرقیزستان
تایلند
0
2
سه شنبه 26 دی 1402
گروه ششم
عربستان
عمان
2
1
چهار شنبه ۲۷ دی 1402
گروه اول
لبنان
چین
0
0
چهار شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲
گروه اول
تاجیکستان
قطر
0
1
پنج شنبه 28 دی 1402
گروه دوم
سوریه
استرالیا
0
1
پنج شنبه 28 دی 1402
گروه دوم
هند
ازبکستان
0
3
پنج شنبه 28 دی 1402
گروه سوم
فلسطین
امارات
1
1
جمعه ۲۹ دی 1402
گروه چهارم
ژاپن
عراق
1
2
جمعه ۲۹ دی 1402
گروه چهارم
ویتنام
اندونزی
0
1
جمعه ۲۹ دی 1402
گروه سوم
ایران
هنگ کنگ
1
0
شنبه ۳۰ دی 1402
گروه پنجم
کره جنوبی
اردن
2
2
شنبه ۳۰ دی 1402
گروه پنجم
بحرین
مالزی
1
0
یکشنبه ۱ بهمن 1402
گروه ششم
عمان
تایلند
0
0
یکشنبه ۱ بهمن 1402
گروه ششم
قرقیزستان
عربستان
0
2
دوشنبه ۲ بهمن 1402
گروه اول
قطر
چین
1
0
دوشنبه ۲ بهمن 1402
گروه اول
تاجیکستان
لبنان
2
1
سه شنبه ۳ بهمن 1402
گروه دوم
استرالیا
ازبکستان
1
1
سه شنبه ۳ بهمن 1402
گروه دوم
سوریه
هند
1
0
سه شنبه ۳ بهمن 1402
گروه سوم
ایران
امارات
2
1
سه شنبه ۳ بهمن 1402
گروه سوم
فلسطین
هنگ کنگ
3
0
چهارشنبه ۴ بهمن 1402
گروه چهارم
عراق
ویتنام
3
2
چهارشنبه ۴ بهمن 1402
گروه چهارم
زاپن
اندونزی
3
1
پنج شنبه ۵ بهمن 1402
گروه پنجم
کره جنوبی
مالزی
3
3
پنج شنبه ۵ بهمن 1402
گروه پنجم
اردن
بحرین
0
1
پنج شنبه ۵ بهمن 1402
گروه ششم
عربستان
تایلند
0
0
پنج شنبه ۵ بهمن 1402
گروه ششم
قرقیزستان
عمان
1
1
یک شنبه ۸ بهمن 1402
یک هشتم نهایی
استرالیا
اندونزی
4
0
یک شنبه ۸ بهمن 1402
یک هشتم نهایی
تاجیکستان
امارات
1 (5)
1 (3)
دو شنبه ۹ بهمن 1402
یک هشتم نهایی
عراق
اردن
2
3
دو شنبه ۹ بهمن 1402
یک هشتم نهایی
قطر
فلسطین
2
1
سه شنبه ۱۰ بهمن 1402
یک هشتم نهایی
ازبکستان
تایلند
2
1
سه شنبه ۱۰ بهمن 1402
یک هشتم نهایی
عربستان
کره جنوبی
1 (3)
1 (5)
چهار شنبه ۱۱ بهمن 1402
یک هشتم نهایی
بحرین
ژاپن
1
3
چهار شنبه ۱۱ بهمن 1402
یک هشتم نهایی
ایران
سوریه
1 (5)
1 (3)
جمعه ۱۳ بهمن 1402
یک چهارم نهایی
تاجیکستان
اردن
0
1
جمعه ۱۳ بهمن 1402
یک چهارم نهایی
کره جنوبی
استرالیا
2
1
شنبه ۱۴ بهمن 1402
یک چهارم نهایی
ایران
ژاپن
2
1
شنبه ۱۴ بهمن 1402
یک چهارم نهایی
قطر
ازبکستان
1 (3)
1 (2)
سه شنبه 17 بهمن 1402
نیمه نهایی
کره جنوبی
اردن
0
2
چهار شنبه ۱۸ بهمن 1402
نیمه نهایی
ایران
قطر
2
3
شنبه 21 بهمن 1402
فینال
قطر
اردن
۱۸:۳۰
گروه اول بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 قطر 3 3 ۰ ۰ 5 9
2 تاجیکستان 3 1 ۱ 1 0 4
3 چین 3 ۰ 2 1 1- 2
۴ لبنان 3 ۰ 1 2 4- 1
گروه دوم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
۱ استرالیا 3 2 1 ۰ 3 7
۲ ازبکستان 3 1 2 ۰ 3 5
۳ سوریه 3 1 ۱ 1 0 4
۴ هند 3 ۰ ۰ 3 6- ۰
گروه سوم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
۱ ایران 3 3 ۰ ۰ 5 9
۲ امارات 3 ۱ 1 1 1 4
3 فلسطین 3 1 1 ۱ 0 4
4 هنگ کنگ 3 ۰ ۰ 3 6- ۰
گروه چهارم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 عراق 3 3 ۰ ۰ 4 9
2 ژاپن 3 2 ۰ 1 1 6
3 اندونزی 3 1 ۰ 2 2- 3
4 ویتنام 3 ۰ ۰ 3 4- ۰
گروه پنجم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 بحرین 3 2 ۰ ۱ 0 6
2 کره جنوبی 3 1 2 ۰ 2 5
3 اردن 3 ۱ 1 1 3 4
۴ مالزی 3 ۰ 1 2 5- 1
گروه ششم بازی برد مساوی باخت تفاضل امتیاز
1 عربستان 3 2 1 ۰ 3 7
2 تایلند 3 1 2 ۰ ۲ 5
۳ عمان 3 ۰ 2 ۱ ۱- 2
۴ قرقیزستان 3 ۰ 1 2 4- 1
آخرین اخبار
اخبار تیم ملی
اخبار سایر تیم ها
اختصاصی
جدیدترین
اختصاصی
تیم ملی
خلاصه بازی
یک هشتم نهایی
6
4
2
3
4
0
4
6
یک چهارم نهایی
0
1
1
2
نیمه نهایی
2
0
فینال
شنبه ۲۱ بهمن
نیمه نهایی
3
2
یک چهارم نهایی
2
1
4
3
یک هشتم نهایی
6
4
1
3
2
1
2
1
A
قطر
تاجیکستان
چین
لبنان
B
استرالیا
ازبکستان
سوریه
هند
C
ایران
امارات
فلسطین
هنگ کنگ
D
عراق
ژاپن
اندونزی
ویتنام
E
بحرین
کره جنوبی
اردن
مالزی
F
عربستان
تایلند
عمان
قرقیزستان
استادیوم محمد بن علی
استادیوم البیت
استادیوم الجنوب
استادیوم اجوکیشن سیتی
استادیوم خلیفه